image

Welkom op onze website!

De ontwikkelingen rondom de Code Sociale Ondernemingen zijn nog in volle gang,
en deze website gaat eind dit jaar live.

De Code Sociale Ondernemingen biedt her- en erkenning van het groeiende aantal sociale
ondernemingen richting gemeentes, financiers en andere stakeholders. In de Code zijn
de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt. Deze hebben betrekking op: