Op weg naar de BVm: onze reactie

Als Code Sociale Ondernemingen zijn we enthousiast over de BVm: een eigen wettelijke status voor maatschappelijke en sociale ondernemingen. We verwelkomen van harte de conceptwet- en regelgeving van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die in maart is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. In de aanzet herkennen we de belangrijke principes van het impact first-ondernemen, zoals die ook in de Code terug zijn te vinden. Daarnaast biedt de uitwerking ruim voldoende aanknopingspunten voor een BVm-status die daadwerkelijk bijdraagt aan herkenning én erkenning van sociale ondernemingen.

We hebben graag gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om nog suggesties ter verbetering aan te dragen. In onze reactie hebben we een aantal verbeterpunten uitgewerkt die volgens ons onmisbaar zijn voor een robuuste BVm-status: robuust genoeg om écht het onderscheid te kunnen maken zodat overheden, investeerders, andere ondernemingen en maatschappelijke organisaties de BVm-status in hun beleid op kunnen nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overheden die de BVm onderdeel maken van hun social return- of inkoopbeleid, of aan investeerders die op het BVm-label kunnen vertrouwen als waarborg van de sociale impact. Maar robuust betekent ook: flexibel genoeg om in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke inzichten en op ontwikkelingen in het ondernemingsrecht.

Onze suggesties in een notendop:

  • Leg de ondernemingsdoelstellingen die als ‘sociaal’ beschouwd worden niet vast in een wet, maar maak daar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van. Bij voortschrijdende maatschappelijke inzichten kunnen de categorieën dan worden aangepast, zonder dat daarvoor een jarenlang wetswijzigingstraject nodig is.
     
  • Maak concreet wat er in het maatschappelijk jaarverslag moet staan. Werk de eisen uit in een AMvB en koppel die aan ‘best practices’ zoals die zich in de sector ontwikkelen. Op die manier kunnen de eisen aangepast worden aan ontwikkelingen binnen de BVm-sector. Wij pleiten ervoor dat in het jaarverslag minimaal een impactrapport wordt opgenomen, evenals overzichten van zowel het financiële als het stakeholderbeleid en verantwoording over de toepassing hiervan.
     
  • Maak concreet wie de belanghebbenden (stakeholders) zijn bij een BVm. Maak ook duidelijk bij wie deze belanghebbenden terechtkunnen, als zij een verschil van inzicht aan willen kaarten over de vraag of de onderneming voldoet aan de eisen voor de BVm-status.
     
  • Versterk de positie van de ondernemer of bestuurder ten opzichte van de aandeelhouder, onder andere door de bestuurder verantwoordelijk te maken voor het bepalen van de winstuitkering.

De Code kan een mooie brugfunctie vervullen op weg naar de BVm als wettelijke status. Voor het vormgeven van de BVm, kan geprofiteerd worden van de toepassing van vergelijkbare principes in de praktijk - zoals die worden getoetst bij toelating tot het Register, door de Review Board van de Code Sociale Ondernemingen. Ook is de Code voor de deelnemers aan het Register een goede voorbereiding om BVm te worden: geregistreerde sociale ondernemingen zullen voor het overgrote deel al aan de eisen voldoen.

Hier lees je onze reactie. 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.