Gemeenten in Gelderland en Overijssel nemen de Code op in hun beleid

4 oktober 2019

Op woensdag 2 oktober werd door de provincies Overijssel en Gelderland het Convenant Uniformering Social Return getekend. Ook de Code Sociale Ondernemingen is onderdeel van dat convenant: uitvoerders van een aanbesteding in beide provincies kunnen de Code gebruiken om invulling te geven aan hun social return verplichting. Oftewel: naast de maatschappelijke overweging is er nu óók een financiële prikkel voor inkoop bij sociaal ondernemers.

Overheden in Oost Nederland stellen gezamenlijke werkwijze SROI op

Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. ‘Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.’ aldus voorzitter VNO NCW Midden Marcel Hielkema. 

Social Return On Investment

Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semi-overheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen daarom veel onderling. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels.

Een bredere interpretatie van Social Return: ook duurzaamheid telt

Waar Social Return van oorsprong betrekking heeft op arbeidsparticipatie, wordt de term nu breder geïnterpreteerd. Het creëren van maatschappelijke meerwaarde kan worden ingevuld door het verhogen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Met opname van de Code in het beleid, komen echter ook andere impactgebieden in aanmerking voor de invulling van Social Return. Denk hierbij aan inkoop bij organisaties die zich richten op circulaire en duurzame productie of de energietransitie.

Eén beleid in Oost Nederland

In Oost Nederland kiezen verschillende overheden nu voor een zelfde proces en waardering. ‘We hebben onze verschillende werkwijzen naast elkaar gelegd en aan de hand hiervan een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is, of je nu zaken doet met de provincie Overijssel, provincie Gelderland, of een van de andere partners in het gebied. Dat is wel zo duidelijk. Zo werken we samen met ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee doet’, aldus gedeputeerde Jan Markink.

Ondertekening Convenant 2 oktober

Om de afspraak te bekrachtigen, ondertekenden vertegenwoordigers op woensdag 2 oktober het Convenant Social Return Oost Nederland. Vijfenvijftig gemeenten, - waaronder bijvoorbeeld Arnhem, Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Hengelo - Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant. Benieuwd om welke gemeenten het gaat? Bekijk hier het volledige overzicht.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.