Inspirerende voorbeelden van de stakeholderanalyse

26 februari 2020

Sociaal ondernemers hebben oog voor al hun stakeholders en nemen in hun beslissingen mee welke impact zij op hen hebben. Deze brede stakeholderdialoog is dé weg naar systeemverandering en creëert meer draagvlak. Hiermee onderscheiden sociaal ondernemers zich van 'reguliere' ondernemingen, waarin vooral aandeelhouders vaak een grote stem hebben in de koersbepaling.

Om een structurele inhoudelijke dialoog aan te gaan met je stakeholders, is het in eerste instantie van belang om in kaart te brengen wie het zijn. Welke mensen en organisaties hebben belang bij de activiteiten van jouw onderneming, of ondervinden op de een of andere manier de gevolgen van de positieve impact die je wil maken. Dit zijn de partijen waarmee je een dialoog aan kunt gaan over die impact, en de manier waarop je die kunt verhogen of verbeteren. Daarin liggen een aantal partijen voor de hand: denk aan je medewerkers en je klanten. Maar zijn jouw leveranciers zich bijvoorbeeld bewust van jouw maatschappelijke activiteiten? En wat voor effect heb je op de natuurlijke omgeving?

Het weergeven van de stakeholderanalyse kan in een reguliere tekst, een mooie lijst, of een tabel, zie het format op onze Hulpmiddelen-pagina. Maar we zien steeds meer ondernemers die dit op een creatieve manier invullen. Een goede vormgeving zegt niet per definitie iets over de kwaliteit van de analyse. Maar het kan een interessante benadering zijn, waarmee je mogelijk groepen kunt identificeren die je zelf nog niet op je netvlies had. En het ondersteunt de toegankelijkheid van de communicatie, wat vanuit het principe van transparantie een sterk punt is. Daarom hebben we een aantal inspirerende voorbeelden van de stakeholderanalyse voor je op een rijtje gezet.  

Nelis Company levert kwalitatieve dienstverlening op het gebied van glas- en gevelreiniging en creëert werkgelegenheid voor jongeren die een langere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. In hun stakeholderkaart onderscheiden zij primaire en secundaire stakeholders, evenals 'influentials'. 

20200226_Stakeholderkaart Nelis.JPG

In een onderliggend document maken zij verder onderscheid tussen interne en externe stakeholders en geven een uitgebreide toelichting op het belang dat de betreffende stakeholders hebben voor de impact die Nelis Company creëert. Lees hier meer!

A Beautiful Mess helpt mensen met een vluchtelingenachtergrond op weg naar een opleiding of baan in hun Restaurant en Makerspace. In de stakeholderanalyse hebben zij alle betrokken partijen in kaart gebracht, ook hier gerangschikt naar primaire en secundaire stakeholders. 

20200226_ Stakeholderkaart A Beautiful Mess.png

Vanhulley staat voor het financieel en sociaal zelfstandiger maken van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder vrouwen met een migratie-achtergrond. Zij pakken hun stakeholderanalyse net even anders aan. De partijen zijn weergegeven in een tabel, die is ingedeeld op basis van de mate van invloed en belang van de stakeholders. De indeling is bepaald door de categorieën: beïnvloeder (1), sleutelfiguur (2), toeschouwer (3) en belanghebbende (4). De indeling van de stakeholders bepaalt de omgangs- en communicatiewijze.

20200226_ Stakeholderkaart Vanhulley.png

Hoe Vanhulley vervolgens omgaat met de verschillende catgeoriën stakeholders, lees je hier

De logische vervolgstap na de stakeholderanalyse, is het vormgeven van de stakeholderdialoog. Met wie ga je in gesprek, over welk onderwerp en met welke frequentie? Welke stakeholders zijn relevant voor je impactmeting? Deze stakeholderdialoog kan in verschillende vormen plaatsvinden, van heel informeel, denk aan een kringgesprek met je medewerkers, tot heel formeel, bijvoorbeeld de raadpleging van de Raad van Advies die statutaire bevoegdheden heeft om zich uit te te spreken over je missie. Ons hulpmiddel stakeholderparticipatie helpt je om dit vorm te geven. Maar het begint allemaal met een goede stakeholderanalyse. Voor advies of ondersteuning bij het opstellen van jouw stakeholderanalyse, neem contact met ons op!

 

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
088 505 4352
info@codesocialeondernemingen.nl

 

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.