Ministerie verkent haalbaarheid van wettelijke verankering van de BVm en de Code Sociale Ondernemingen

22 mei 2019

Afgelopen vrijdag publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een brief waarin zij richting geeft aan de kabinetsinzet ten aanzien van sociale ondernemingen. Onderdeel hiervan vormt de verkenning van de BVm en de mogelijke wettelijke verankering van de Code Sociale Ondernemingen. Hoe zag de aanloop naar deze verkenning eruit, en wat betekent dit voor de Code?

government-3601909_960_720.jpg

De aanloop: regeerakkoord en initiatiefnota

In het regeerakkoord was al te lezen dat er 'passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen' moeten komen. Hierop volgde in september 2018 de initiatiefnota ‘Ondernemen met een maatschappelijke missie; (h)erkenning van Sociale ondernemingen door de BVm’, door Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie). Hierin pleit hij voor ‘extra erkenning van sociale ondernemingen, via een juridische afbakening van transparantie over maatschappelijke doelen, het borgen van de maatschappelijke missie, de inzet van kapitaal en de rol van aandeelhouders en stakeholders’. Hij stelt voor dit te doen middels o.a. ‘wettelijke verankering van de Code Sociale Ondernemingen’.

Het vervolg: onderzoek door de Universiteit Utrecht ‘Hoe stimuleer je sociaal ondernemerschap’

Naar aanleiding van deze initiatiefnota gaf Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opdracht aan de Universiteit Utrecht voor een onderzoek naar (juridische) instrumenten om sociaal ondernemerschap te stimuleren. De onderzoekers verkennen hierin met name de introductie van een BVm, de Code is geen onderdeel van hun scope. Zij constateren o.a. dat ondernemers de behoefte hebben om de maatschappelijke waarde van hun onderneming tot uitdrukking te brengen. Zij zien de BVm als een relevante optie voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap als maatschappelijke variant op de reguliere BV. Het onderzoek toont aan dat de meerwaarde vooral zit in het feit dat:

  • de maatschappelijke doelstelling van de onderneming bij wisseling van bestuurders en aandeelhouders beter gewaarborgd kan worden;
  • de invoering van de BVm bij kan dragen aan het stimuleren van erkenning en herkenning van sociaal ondernemerschap in de samenleving.
En óók: OECD-rapport in opdracht van de Europese Commissie

Ook vanuit Europees perspectief wordt het veld van sociaal ondernemerschap in Nederland onder de loep genomen. In opdracht van de Europese Commissie deed de OECD een diepgaande analyse van het beleid rond sociaal ondernemen in Nederland. Het rapport, waarin  de sterke en zwakke punten van het veld worden geïdentificeerd en beleidsaanbevelingen voor versterking worden gedaan, verscheen afgelopen januari. Eén van de zeven aanbevelingen: neem een officiële en operationele definitie van sociaal ondernemen aan en creëer een registratiesysteem voor sociaal ondernemingen conform deze operationele definitie.

Wat betekent dit voor de Code Sociale Ondernemingen?

Bovenstaande initiatieven en onderzoeken laten zien dat er een aanwijsbare  behoefte is om de herkenbaarheid van sociale ondernemingen te vergroten. Er is tevens politiek draagvlak om het veld van sociaal ondernemen te versterken en er zijn diverse gefundeerde aanbevelingen voor passend overheidsbeleid hierop. Een eventuele wettelijke verankering van de Code Sociale Ondernemingen en het bijbehorende register, als instrument om sociale ondernemingen te herkennen en het veld als zodanig te versterken, sluit hier ons inziens goed bij aan. We kijken uit naar de resultaten van de verdere verkenning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en houden jullie hier van op de hoogte.

Meld je aan voor de Code

Ben jij een sociale onderneming en wil je behoren tot de koplopers uit het veld? Meld je dan vandaag nog aan of maak een afspraak voor een verkennend gesprek via info@codesocialeondernemingen.nl.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
088 505 4352
info@codesocialeondernemingen.nl

 

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.