Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

12 juli 2019

Een van de grootste uitdagingen van sociale ondernemingen, met name ondernemingen die focussen op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is opschalen. Onderzoekers van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland, hebben in tientallen interviews met sociaal ondernemers en de belemmeringen voor groei van sociale ondernemingen in kaart gebracht.

Interviews met sociale ondernemingen

De opzet van het onderzoek ‘Groei in Impact: opschalen van sociale ondernemingen’ is verdeeld over vijf interviewrondes. Hier hebben twintig Nederlandse sociale ondernemingen, waaronder Specialisterren en Brouwerij De Prael, aan bijgedragen. De eerste twee rondes waren gericht op de economische en maatschappelijke waarde-creatie van de deelnemende sociale ondernemingen.

Tijdens de derde ronde zijn de meest voorkomende interne belemmeringen voor groei vastgesteld. Hierna zijn in ronde vier de externe belemmeringen in het ecosysteem van sociale ondernemingen in kaart gebracht. Tijdens de afsluitende ronde werd teruggeblikt op de ontwikkeling van de ondernemingen gedurende het onderzoek.

Belemmeringen voor groei

Als resultaat zijn de vijf meest voorkomende interne en externe belemmeringen van sociale ondernemingen in kaart gebracht:

  • Human Resource Management: het verkrijgen van de juiste mensen
  • Processen en systemen: prioriteiten stellen en overdraagbaar maken van processen
  • Marketing en branding: reputatie en positionering van de sociale onderneming
  • Instroom van de doelgroep: betrokkenheid van de gemeenten en UWV
  • Toegang tot financiering: spanning tussen sociale en commerciële doelstellingen

De onderzoekers zijn vervolgens samen met de sociaal ondernemers aan de slag gegaan met het ontwikkelen van interventies voor bovenstaande belemmeringen.

Ondanks deze belemmeringen, is de meerderheid van de deelnemende sociale ondernemingen er in de afgelopen jaren in geslaagd om te groeien. Ze hebben meer medewerkers uit de doelgroep een werkplek kunnen bieden, en hebben daarmee meer impact gemaakt. Desalniettemin zijn er grote verschillen tussen ondernemingen in de mate van groei en in de manier waarop groei gerealiseerd wordt.

Conclusies

Een belangrijk resultaat van het onderzoek is dat het creëren van voldoende economische waarde essentieel is voor het opschalen van een sociale onderneming. Ook professionalisering van de organisatie is noodzakelijk voor het mogelijk maken van verdere groei.

Al met al bieden de resultaten waardevolle inzichten in de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Nederland. Meer lezen over het onderzoek ‘Opschalen van sociale ondernemingen: Groei in Impact’? De volledige publicatie vind je via deze link.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.