Terugblik op het eerste jaar van de Code met Joske Paumen

13 januari 2020

Aan het eind van deze maand draagt Joske Paumen het stokje van directeur over aan haar opvolger. In dit interview blikt zij terug op het afgelopen jaar, waarin zij de start-up fase van de Code heeft begeleid. 

Joske, welke ontwikkelingen heb je in het eerste jaar van de Code kunnen waarnemen?

Het draagvlak voor de Code is in het afgelopen jaar substantieel toegenomen. De eerste groep geregistreerde ondernemers heeft ons enorm geholpen om de cruciale beginstappen te zetten. Deze koplopers hebben hun nek uitgestoken en kiezen voor de Code vanwege principiële en strategische redenen. Dat is een heel sterk begin. De volgende stap voor de Code is opschaling en versnelling. Met ruim 100 sociaal ondernemers in de aanmelding, is de potentie groot.

Ook lokale overheden zijn in korte tijd in beweging gekomen. Inmiddels hebben maar liefst 60 gemeenten de Code opgenomen in hun Social Return beleid en promoot de G40 het beleidsinstrument actief. Positief verrast zijn we over de snelheid waarmee de Code ook op landelijk niveau bekendheid heeft gekregen. Zowel in de gesprekken over en het onderzoek naar de BVm, als in diverse ontwikkelingen op rijksniveau over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), is er aandacht voor de inhoud en de toegevoegde waarde van de Code Sociale Ondernemingen.

Hoe draagt het instrument volgens jou bij aan professionalisering en groei van de sector?

We hebben dit jaar aan den lijve ondervonden dat de Code een heel passend middel is voor professionalisering. Het toepassen van de principes van de Code zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en governance van de ondernemingen. En het samen nadenken over de toepassing van de principes resulteert in oplossingen die voor het hele veld van waarde zijn. Welke governance-vormen passen bij welk type sociale onderneming, hoe formuleer je een gedegen financieel beleid en op welke manier deel je geleerde lessen en resultaten? Dit zijn vragen die voor alle 6000 sociale ondernemingen in Nederland van belang zijn.

Hoe zie je de maatschappelijke betekenis van de Code?

De ambitie van de BV Nederland is om meer maatschappelijke waarde te creëren middels ondernemerschap. Steeds meer reguliere bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid door meer positieve impact te maken en op duurzame wijze te ondernemen. Zij leren onder andere van sociale ondernemingen. De Code stimuleert de weg van groei binnen ondernemers die primair maatschappelijke impact maken. Zij hebben een belangrijke functie en wij geloven in het zichtbaar maken van deze groep, zowel om ze een groter aandeel in de markt te gunnen, alsook om de voorbeeldfunctie die ze hebben nog beter te kunnen benutten.

Wat wil je sociaal ondernemers meegeven?

Wat ik mee zou willen geven is: het momentum om alleen op de barricaden te staan is voorbij. Ondanks alle onderlinge verschillen, willen we primair maatschappelijke impact maken. Dat bindt ons; laten we die krachten bundelen. Sla de handen ineen, laat je kennen, deel - ook wat niet goed gaat. Alleen dan kan de sector groeien. 

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.