Verbeterde toelatingsprocedure Register Code Sociale Ondernemingen

22 november 2021

De toelatingsprocedure tot het Register van de Code Sociale Ondernemingen is verbeterd. Vanaf nu wordt meer rekening gehouden met de omvang van aankomende deelnemers, worden ondernemingen al tijdens de toelatingsprocedure geregistreerd met de status ‘aangevraagd’ en zullen beslisbomen leiden tot duidelijkere minimumcriteria en richtlijnen.

Reflectie op de eigen werkwijze, dialoog met stakeholders en transparantie: het zijn drie van de vijf principes van de Code Sociale Ondernemingen. Als organisatie achter de Code vragen we niet alleen van geregistreerde ondernemingen om deze na te leven, we passen ze ook toe op onze eigen werkwijze. Het veld van sociaal ondernemen is namelijk altijd in beweging. Alleen met continue reflectie en dialoog, kunnen we de juiste stappen zetten om invulling te geven aan onze missie: betere herkenning en erkenning van sociale ondernemingen.

In dat kader hebben we recent onze toelatingsprocedure geëvalueerd. Staan de toelatingscriteria nog in de juiste verhouding tot onze missie? Sluit de procedure goed aan bij de voorgenomen introductie van de BVm, de wettelijke status voor sociale ondernemingen? En wat hebben we, sinds de introductie van het Register in 2019, geleerd van onze eigen ervaringen?

De evaluatie heeft plaatsgevonden in overleg met de Review Board. Daarnaast is er een inhoudelijke bijdrage geleverd door het CBF, de toezichthouder op goede doelen – een waardevolle partner met jaren ervaring op het gebied van aanmeldings- en beoordelingstrajecten. Het proces heeft een aantal inzichten en verbeterpunten opgeleverd, die we hebben getoetst bij een representatief deel van onze stakeholders: zowel geregistreerde ondernemingen, toepassers als financiers.

Een overzicht van de wijzigingen inclusief toelichting kun je hier vinden. Mocht je na lezing daarvan nog vragen hebben, kun je die natuurlijk altijd stellen via info@codesocialeondernemingen.nl.

Graag willen we het CBF bedanken voor de belangrijke bijdrage aan de evaluatie. Ook waarderen we de constructieve en positieve terugkoppeling van de door ons geraadpleegde stakeholders.

Maar we willen vooral nadrukkelijk onze dank uitspreken naar alle early adopters van de Code. Naar gemeenten en financiers die de Code toepassen en zo voor deelnemers een belangrijke stimulans zijn om zich te registreren. En bovenal naar alle ondernemingen die tot nu toe de toelatingsprocedure hebben doorlopen. Jullie inzet, tijd en vertrouwen zijn van grote waarde geweest om de benodigde inzichten op te doen. Dat is niet alleen een waardevolle bijdrage aan de werkwijze van de Code, maar aan de sector van sociale ondernemingen in Nederland in z’n geheel.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.