Provincies en gemeenten nemen de Code op in SROI

13 juli 2020

Eind 2019 hebben provincie Overijssel, provincie Gelderland en een groot aantal gemeenten het Convenant Uniformering Social Return ondertekend, waarin de Code Sociale Ondernemingen is opgenomen als een van de manieren om invulling te geven aan een social return opdracht. Sociale onderneming Sheltersuit heeft al via verschillende opdrachten invulling kunnen geven aan de SROI-verplichting van opdrachtnemers. 

Met de Code Sociale Ondernemingen in het Social Return beleid verbreden provincies en gemeente hun visie op sociaal ondernemerschap. Voor de provincies en gemeenten die dit Convenant hebben ondertekend, is dit een belangrijke stap. Hiermee zorgen zij namelijk voor een bredere kijk op sociaal ondernemerschap. Naast het inkopen bij ondernemingen die de ontwikkelingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren, komen nu ook de ondernemingen die actief zijn op het gebied van de circulaire economie, duurzame ketens, de energietransitie of sociale cohesie in aanmerking voor de SROI-verplichting van hun opdrachtnemers. 

Sheltersuit

Sheltersuit heeft via verschillende aanbestedingen al invulling kunnen geven aan SROI verplichtingen voor een totaalbedrag van bijna 60 duizend euro. Een voorbeeld is de samenwerking tussen NTP en Sheltersuit: NTP doet veel overheidsopdrachten met SROI-verplichtingen. Zij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden hoe zij deze verplichting het beste kunnen invullen. Samen met Sheltersuit hebben ze gekeken hoe zij het beste aan hun SROI-verplichting konden voldoen en zijn tot een mooi resultaat gekomen: van gebruikte werkhesjes heeft Sheltersuit een mooi ontwerp gemaakt en deze worden nu gerecycled naar nieuwe tassen. Hiermee zorgt NTP voor een nieuwe opdrachtenstroom waarmee Sheltersuit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt en kan NTP aan hun SROI-verplichting voldoen.

'Het levert ons ontzettend veel op en het mooie is dat het bedrijfsleven op deze manier in beweging komt en met sociale ondernemingen in contact komt' (Youp Meek, Sheltersuit). 

Maak impact met inkoop

Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds zorgen gemeenten en provincies ervoor dat opdrachtnemers op een voor hen passende manier invulling kunnen geven aan hun social return verplichting, en anderzijds dat zij meer kansen bieden voor sociale ondernemingen waarmee ze direct een brede aanpak hebben van lokale maatschappelijke vraagstukken.

Bovendien formuleren provincies en gemeenten die de Code op deze manier toepassen uitgangspunten voor samenwerkingen die zij belangrijk vinden, zoals het meten van impact en transparantie ten aanzien financiën. Zo weten zij zeker dat ze via inkoop echt impact maken.

De Code Sociale Ondernemingen moedigt andere provincies en gemeenten dan ook aan dit ook te doen!

Hier zie je een overzicht van overheden die al werken met de Code.  

De tassen als resultaat van de samenwerking tussen Sheltersuit en NTP.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.