Waarom Millennials sociaal ondernemerschap aanjagen

9 augustus 2019

Millennials, oftewel: iedereen die tussen 1983 en 1994 is geboren, worden een steeds bepalendere groep in onze samenleving. Diverse casestudies, enquêtes en artikelen, (uitgevoerd door o.a. PwC, Deloitte, EY en Capgemini) schetsen een interessant plaatje van de manier waarop Millennials werken en consumeren. De sociaal ondernemer bevindt zich door zijn positieve onderscheidend vermogen in het hart van dit gedrag.

Afbeelding1.png

Millennials groeien op in het informatietijdperk. Nieuws en beelden over sociale ongelijkheid en klimaatverandering stromen dagelijks binnen; zij worden geconfronteerd met een onzekere toekomst. De oorzaak hiervan is deels te herleiden tot een economie die is gericht op eindeloze groei, waarin zaken als de eindigheid van natuurlijke grondstoffen of het creëren van een sterk sociaal fundament ondergeschikt zijn. Het blijkt dat Millennials daardoor bij uitstek minder vertrouwen hebben in bedrijfsvoering die slechts is gebaseerd op maximale winst. En dit heeft gevolgen voor de manier waarop zij werken én consumeren.

Millennials stellen purpose boven profit in werk- en koopgedrag

Wat is het beeld dat ontstaat uit deze onderzoeken? Millennials vinden purpose belangrijker dan profit. 25% wil alleen werken voor een organisatie die hun waarden deelt en 49% zou stoppen met hun huidige werk, wanneer ze ander werk vinden waarmee ze een positieve impact kunnen maken. Ook kopen Millennials liever bij bedrijven die hun waarden delen. Ze steunen bedrijven die een positieve impact maken op de maatschappij en aarzelen niet om hun consumentenrelatie te beëindigen als ze het niet eens zijn met de gebruiken, waarden of zelfs politieke kleur van een bedrijf.

En dat heeft impact: op werkgebied vormen Millennials in 2025 75% van het arbeidspotentieel. 90% van de Millennials zegt een product te kopen op basis van sociale en milieuvriendelijke impact. De keuzes van Millennials worden dus steeds belangrijker. Het stijgende aandeel van deze generatie in de beroepsbevolking vraagt van werkgevers en producenten om innovatief te blijven.

Storytelling: branding-strategie of daadwerkelijke transparantie

En dat gebeurt ook. Steeds meer bedrijven spelen in op wat Millennials belangrijk vinden en bouwen vertrouwen op door storytelling: zij vertellen op verbindende wijze het verhaal van hun onderneming en creëren daarmee openheid naar de werknemer of consument. Het verhaal moet echter wel kloppen: met de overvloed aan informatie en keuzes, blijven Millennials kritisch naar de motieven van bedrijven en zoeken naar het onderscheid tussen een mooie branding-strategie en echte impact.

Het daadwerkelijk innoveren van bestaande bedrijfsmodellen en dát verhaal vertellen, is daarmee het beste antwoord om deze groep arbeidskrachten en consumenten te blijven aantrekken. Impact georiënteerd ondernemen is de toekomst!

Afbeelding2.png

Sociaal ondernemers vertegenwoordigen de waarden van Millennials

En dat treft, want binnen sociaal ondernemen is impact first de norm. Ook de overige principes van sociaal ondernemen sluiten goed aan bij wat Millennials aangeven belangrijk te vinden, denk bijvoorbeeld aan een afgewogen financieel beleid. En het principe van transparantie helpt bij het uitdragen van dit verhaal.

Als we constateren dat de werkwijze van sociaal ondernemers aansluit bij wat deze groep belangrijk vindt, ligt de volgende uitdaging vooral op het vlak van zichtbaarheid. Sociaal ondernemers zouden in groeiende mate gezien en gevonden moeten worden. Hierbij hoopt de Code te kunnen helpen: doordat sociaal ondernemers zich verenigen binnen het Register, ontstaat er een platform dat breed kan worden uitgedragen. En zo kunnen we steeds meer partijen betrekken bij een nieuwe economie, waarin duurzaamheid en sociale waarden en centraal staan.

Meer lezen over wat Milennials beweegt en wat ons inspireerde tot dit artikel? Lees de ‘Global Milennial Survey 2019’ van Deloitte, de casestudy ‘The Yellow World in 2030’ van PWC, het rapport ‘Shopping with a Purpose’ van EY, de artikelen ‘Gen Z Will Reinvent Your Business. Here’s How.’ en Change Is Coming Faster Than We Think van Capgemini (Fahrenheit212) en het artikel Why Millennial Leaders Are Driving For Business Purpose Over Profit van Forbes.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.