De Wit Wasserij Donuts & Bar

Opgenomen in het Register sinds februari 2020

De Wit Wasserij biedt jongeren tussen de zestien en vijfendertig jaar met gedragsproblemen en zonder startkwalificatie, leer-/werkplekken aan in een beschutte setting met de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van sociale activering, zelfredzaamheid, persoonlijke vaardigheden en (specifieke) arbeidsvaardigheden, zodat zij uiteindelijk kunnen uitstromen naar een betaalde baan of opleiding (minimaal niveau 2 MBO).

Deze jongeren hebben te maken met enerzijds negatieve beeldvorming vanuit de maatschappij en anderzijds hebben zij een complexiteit aan problemen, waardoor zij onvoldoende toekomen aan leren. Dit resulteert er vaak in dat zij later onvoldoende toekomen aan werk en/of het behouden van werk. Zij hebben hierbij ondersteuning nodig en een positieve arbeidsomgeving. De Wit Wasserij Donuts & Bar wil die werkgever zijn. Een leuke hippe werkplek midden in de stad, die extra aandacht besteedt aan de kwaliteiten en uitdagingen van deze jongeren.

Bekijk hier de informatie die De Wit Wasserij publiceert omtrent hun missie, visie en strategie, de stakeholders en de governance van de organisatie. 

Het primaire impactgebied van De Wit Wasserij is arbeidsparticipatie. De Wit Wasserij richt zich op de volgende SDG’s:

 sdg8.jpg 

Meer weten over De Wit Wasserij? Ga naar dewitwasserij.nl. De Wit Wasserij is aspirant-deelnemer aan het Register Sociale Ondernemingen.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.