Over de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes​​​​​, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. De sociaal ondernemer kan ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Voegt de onderneming vervolgens ook echt de daad bij het woord en doorstaat deze de beoordeling door een Review Board, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.​​​​​​ 

Wat is het doel van de Code Sociale Ondernemingen?

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. En last but not least, door toetreding tot het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Logo Code Sociale Ondernemingen

.

Vrouwen aan het werk bij Vanhulley

Hoe werkt de Code Sociale Ondernemingen?

Iedere aanmelding door een sociaal ondernemer wordt gevolgd door een beoordelingstraject. Leidt dit traject tot toelating, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. Elke drie jaar vindt een formele herbeoordeling plaats, om te zien of de 5 principes uit de Code nog ten volle nageleefd worden. Tussentijds vindt ook regelmatig een peer review (door collega-ondernemers uit het Register) plaats. Deze is gericht op evalueren en adviseren. Zo ontstaat een systeem waarbinnen de impact first-grondslag door middel van formele beoordeling gewaarborgd blijft, terwijl peer reviews zorgen voor onderlinge versterking en groei. 

Versneller van het ecosysteem van sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is een relatief jong begrip. Nog maar een klein deel van de markt bestaat uit ondernemers die impact first werken: het verdienmodel staat in dienst van maatschappelijke impact. Het Register vergroot de zichtbaarheid van deze groep innovatieve ondernemers en vergemakkelijkt de samenwerking met overheden, financiers en corporates. Ben je een sociaal ondernemer en wil je deelnemen aan de Code? Bekijk dan de aanmeldingsprocedure en sluit je aan bij deze change makers. Wil jij meebouwen aan een sociale en duurzame maatschappij? Raadpleeg dan het Register Sociale Ondernemingen en start je partnerschap met deze ondernemers. 

De Code werkt actief aan de realisatie van de Sustainable Development Goals. In de doelstellingen van de stichting sluiten we direct aan bij ‘SDG 17: Partnerships for the Goals’, door sterke verbindingen te leggen tussen sociaal ondernemers en overheden, financiers en corporates. In de impactgebieden die binnen de Code zijn geformuleerd, zijn tevens alle overige SDG’s vertegenwoordigd.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
088 505 4352
info@codesocialeondernemingen.nl

 

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.