Over de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes​​​​​, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. De sociaal ondernemer kan ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Voegt de onderneming vervolgens ook echt de daad bij het woord en doorstaat deze de beoordeling door een Review Board, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.​​​​​​

Wat is het doel van de Code Sociale Ondernemingen?

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. En last but not least, door toetreding tot het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Vanhulley

Hoe werkt de Code Sociale Ondernemingen?

Iedere aanmelding door een sociaal ondernemer wordt gevolgd door een beoordelingstraject. Leidt dit traject tot toelating, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. Elke twee jaar vindt een formele herbeoordeling plaats, om te zien of de 5 principes uit de Code nog ten volle nageleefd worden binnen de onderneming. Tussentijds vindt ook regelmatig een peer review (door collega-ondernemers uit het Register) plaats. Deze is vooral gericht op evalueren en adviseren. Zo ontstaat een systeem waarbinnen de impact first-grondslag door middel van formele beoordeling gewaarborgd blijft, terwijl peer reviews zorgen voor onderlinge versterking en groei.

Hoe is de Code Sociale Ondernemingen ontstaan?

De Code Sociale Ondernemingen is door een onafhankelijke commissie ontwikkeld in 2017, op verzoek van Social Enterprise NL. Vervolgens is de werkbaarheid van de Code uitgebreid getest door een groep early adopters. In december 2018 is de onafhankelijke Stichting Code Sociale Ondernemingen  opgericht die de Code – en het Register – in Nederland uitrolt en beheert. De Code is een levend document: voortschrijdend inzicht kan leiden tot verbeteringen. Elke twee tot drie jaar (te beginnen in 2019 ), wordt de Code geëvalueerd – en waar nodig herzien – onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.