De Code Sociale Ondernemingen voor overheden
  • De Code Sociale Ondernemingen geeft beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau een kader bij het opstellen van beleid ten aanzien van – het stimuleren van – sociaal ondernemen.
  • Het Register Sociale Ondernemingen is een waardevolle search tool voor inkopers van overheden bij de gunning van opdrachten (onder de aanbestedingsgrens) aan ondernemers, wier sociaal ondernemerschap reeds objectief en getoetst is.
  • Door gebruik te maken van sociale ondernemingen uit het Register vergroten overheden hun kansen om hun doelstellingen te realiseren op het gebied van sociaal bestuur.
  • Binnen de sociale ondernemingen die de Code onderschrijven bevindt zich veel kennis op het gebied van arbeidsparticipatie, klimaatdoelstellingen, maatschappelijk vastgoed en dergelijke. Overheden kunnen door raadpleging van het Register partners vinden op deze beleidsdoelen.

Lees hier het factsheet van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann over de Code in Europese aanbestedingen. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de Stichting Code Sociale Ondernemingen.

"In Twente hebben we een bloeiend landschap van sociaal ondernemers. Met de Code krijgen ze de mogelijkheid om zich te profileren en (h)erkend te worden als sociale onderneming. Mooi nieuws is dat we de Code al ingebed hebben binnen het Twentse Social Return beleid.”

Ilse van den Brand-van den Berg, SROI coördinator ROZ Groep Twente en Achterhoek

Deze stakeholders werken met de Code Sociale Ondernemingen:
Contact
Keizersgracht 264
  1016 EV Amsterdam
  Route
020- 626 44 10
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!