De Code Sociale Ondernemingen voor overheden

  • De Code Sociale Ondernemingen geeft beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau een kader bij het opstellen van beleid ten aanzien van – het stimuleren van – sociaal ondernemen.
  • Het Register Sociale Ondernemingen is een waardevolle search tool voor inkopers van overheden bij de gunning van opdrachten (onder de aanbestedingsgrens) aan ondernemers, wier sociaal ondernemerschap reeds objectief en getoetst is.
  • Door gebruik te maken van sociale ondernemingen uit het Register vergroten overheden hun kansen om hun doelstellingen te realiseren op het gebied van sociaal bestuur.
  • Binnen de sociale ondernemingen die de Code onderschrijven bevindt zich veel kennis op het gebied van arbeidsparticipatie, klimaatdoelstellingen, maatschappelijk vastgoed en dergelijke. Overheden kunnen door raadpleging van het Register partners vinden op deze beleidsdoelen.

Lees hier het factsheet van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann over de Code in Europese aanbestedingen. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de Stichting Code Sociale Ondernemingen.

De Code en beleidsvorming

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief gepubliceerd waarin zij richting geeft aan de kabinetsinzet ten aanzien van sociale ondernemingen. Onderdeel hiervan vormt de verkenning van de BVm en de mogelijke wettelijke verankering van de Code Sociale Ondernemingen.

De G40, een netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland, schreef een heldere uiteenzetting over wat sociaal ondernemerschap precies inhoudt. De Code wordt hierbij genoemd als een manier om de leidende principes van sociaal ondernemen uit te werken in de onderneming.

Deze stakeholders werken met de Code

Gemeente Den Haag

Den Haag is als eerste gemeente actief aan de slag gegaan met de Code Sociale Ondernemingen door een leertraject voor sociaal ondernemers mogelijk te maken. De lessen uit dit leertraject worden op korte termijn voorgelegd aan de gemeente.

ROZ Groep

In veertien Twentse gemeentes wordt op een vernieuwende manier samengewerkt op het vlak van social return. De Code Sociale Ondernemingen heeft binnen dit beleid een eigen status gekregen. Bedrijven die een opdracht of aanbesteding met een Social Return On Investment (SROI) verplichting van één van de veertien Twentse gemeenten verkrijgen, worden met de regeling gestimuleerd om in te kopen bij een sociale onderneming. De Code Sociale Ondernemingen wordt hierbij ingezet als tool om deze ondernemingen te kunnen identificeren.

Het gaat in totaal om aanbestedingen van 1 miljard euro per jaar. Voor sociale inkoop bij (aspirant-)deelnemers in het Register Sociale Ondernemingen kan de rekening voor 100 procent opgevoerd worden.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.