Hulpmiddelen

Op deze pagina delen we hulpmiddelen die sociaal ondernemers kunnen gebruiken om de vijf principes van de Code, zoals een stakeholderdialoog (Principe 2) en een actief informatiebeleid (Principe 5), in de praktijk toe te passen.

Iedere onderneming is uniek en maakt zijn eigen keuzes en afwegingen. Onderstaande documenten en handleidingen zijn dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld als een voorschrift, maar als een handreiking om sociaal ondernemers op weg te helpen in het invullen van sociaal ondernemerschap, het opzetten van een ontwikkelagenda en de aanmelding voor de Code.

Algemeen: Handvat en Register Sociale Ondernemingen met praktijkvoorbeelden

Het Handvat bevat voorbeelden van ondernemingen die laten zien hoe de principes van de Code praktisch uitgewerkt kunnen worden. Het is bedoeld ter inspiratie en wil voorkomen dat elke onderneming zelf opnieuw het wiel moet uitvinden. Meer voorbeelden van sociale ondernemingen die de principes in de praktijk toepassen vind je in het Register.

Principe 1: Impact meten met Het Impactpad

Het Impactpad is een handleiding waarmee ondernemers kunnen groeien in het meten van impact. De handleiding doorloopt vijf niveaus van het meetproces, van het expliciet maken van de impactdoelstellingen tot het werken aan volledig inzicht en stevigere onderbouwing. Zo helpt het ondernemers het meetproces stap voor stap verder te verbeteren.

Principe 1: Impactdoelstellingen opstellen in het strategisch plan

Het strategisch plan is een aangepaste vorm van een ondernemersplan waarbij de nadruk ligt op de organisatie en de beoogde impact. Deze inhoudsopgave is bedoeld om een idee te krijgen van welke informatie je in het strategisch plan kunt verwerken.

Principe 1: Modelstatuten met borging van de maatschappelijke missie

Deze modelstatuten zijn bedoeld voor een besloten vennootschap. Ondernemingen kunnen hier onder meer de maatschappelijke doelstelling, besluitvormingsprocessen en wat er gebeurt bij staking van de onderneming in opnemen. Deze statuten beschrijven twee keuzemogelijkheden om de impact van de onderneming te borgen: door afspraken op te nemen omtrent prioriteitsaandelen dan wel impactreserves.

Principe 2: Template voor het opstellen van de stakeholderanalyse en -dialoog

In het licht van de maatschappelijke missie bepaalt de sociale onderneming wie de relevante stakeholders zijn. Wanneer de stakeholders in kaart gebracht zijn, gaat de onderneming een constante stakeholderdialoog aan. Dit template is een manier om de stakeholders in kaart te brengen, de stakeholderdialoog vast te leggen en hier vervolgens communicatie-uitingen aan te koppelen.

Principe 2: Stakeholderparticipatie bij Sociale Ondernemingen - Informeel & Formeel

Als sociale onderneming heb je een missie en wil je zoveel mogelijk impact maken. Het kennen en betrekken van je stakeholders is daarbij essentieel. Er zijn twee manieren waarop je je stakeholders kunt betrekken: via de informele en de formele weg. Dit hulpmiddel bestaat uit een stappenplan voor informele stakeholderparticipatie en een overzicht van de verschillende manieren om stakeholders formeel te integreren in je bedrijfsstructuur.

Principe 3: Vormgeven van een zorgvuldig afgewogen financieel beleid

Principe 3 van de Code Sociale Ondernemingen vraagt van de onderneming dat zij haar maatschappelijke missie borgt in haar financieel beleid. Mogelijke manieren om dit te doen zijn (1) een beperking op uitkeringen aan aandeelhouders en (2) een gematigd beloningsbeleid. Deze tool helpt sociale ondernemingen met het vormgeven van een afgewogen financieel beleid.

Principe 5: Transparantie op de website

Voor deelname aan de Code is het van belang om een actief informatiebeleid te voeren waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. Op de website maak je duidelijk hoe jouw sociale onderneming invulling geeft aan de missie, wat de gerealiseerde impact is en hoe de financiering van de onderneming in elkaar steekt. Dit document helpt om het transparantie-principe toe te passen binnen de sociale onderneming.

MEO

 

 

 

                                                              

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.