Over de Stichting 

De Code Sociale Ondernemingen is door een onafhankelijke commissie ontwikkeld in 2017, op verzoek van Social Enterprise NL. Vervolgens is de werkbaarheid van de Code uitgebreid getest door een groep early adopters. In december 2018 is de onafhankelijke Stichting Code Sociale Ondernemingen  opgericht die de Code Sociale Ondernemingen en – in het verlengde daarvan - het Register Sociale Ondernemingen in Nederland uitrolt en beheert. Overeenkomend met de Code zijn alle afspraken die betrekking hebben op de wijze waarop de Stichting zich organiseert publiek toegankelijk.

De missie van de Stichting Code Sociale Ondernemingen is vastgelegd in haar statuten:

  • Het bevorderen van sociaal ondernemerschap
  • Het implementeren, evalueren en ontwikkelen van de Code Sociale Ondernemingen
  • Het toetsen en monitoren van sociale ondernemingen op het naleven van de Code Sociale Ondernemingen

Bestuur

Josephine de Zwaan

Josephine de Zwaan

Voorzitter

Naast haar werkzaamheden voor de Code zet Josephine zich in als Non-executive boardmember bij onder andere Fairphone, Cito, Hogeschool Leiden en Vilans.

Mark Hillen

Mark Hillen

Secretaris

Mark Hillen is oprichter en actief als bestuursvoorzitter van Social Enterprise NL.

Joske Paumen

Joske Paumen

Penningmeester

Joske is 10 jaar actief geweest als mede-oprichter van The Colour Kitchen en was in het eerste jaar van de Code directeur op interim-basis.

Judith Schmitz

Judith Schmitz

Toelating deelnemers

Oprichter van Ohmygood en werkzaam als interim manager en adviseur bij Good Management Solutions. Voormalig lid van de Review Board (2018-2021) voor toetreding tot het Bestuur.

Pjotr Anthoni

Pjotr Anthoni

Begeleiding aanmelders en partnerships

Pjort is werkzaam als fiscaal jurist bij het PwC Knowledge Centre en vanuit PwC's Corporate Sustainability inhoudelijk gericht op sociale ondernemingen (onderzoek en advisering).

Edwin Teljeur

Edwin Teljeur

Communicatie, werving en peer review

Edwin Teljeur is directeur - bestuurder bij MEO. Backoffice, klantenservice en mediadiensten met een maatschappelijke missie. Als impact ondernemer probeert hij wegen te vinden om de samenleving inclusiever te maken door een andere kijk op ondernemerschap uit te dragen.

Review Board

De Review Board besluit over toelating van een onderneming tot het Register Sociale Ondernemingen. De leden van de Review Board reflecteren het veld van sociaal ondernemen in Nederland, en hebben expertise op het gebied van sociaal ondernemen, impact beoordeling, algemene accounting en auditing, impact investeren, aanbestedingen uit het publieke domein, en wetenschappelijk onderzoek.  Zij houden zich aan het Reglement Review Board en hebben hiertoe de Verklaring Reglement Code Sociale Ondernemingen ondertekend.

Matthijs de Jong

Matthijs de Jong

Adviseur circulaire economie en impact ondernemerschap bij de gemeente Emmen. Lid van de Review Board sinds 2020.

Maarten Hogenstijn

Maarten Hogenstijn

Onderzoeker Social Entrepreneurship bij de Hogeschool van Amsterdam. Lid van de Review Board sinds 2018.

Jolijn Creutzberg

Jolijn Creutzberg

Oprichter van Vanhulley, waar vrouwen met een migratie-achtergrond een jaar lang aan zichzelf werken, en daarbij resttextiel een tweede leven geven. Een combinatie van sustainable en social impact dus. Lid van de Review Board sinds 2022.

Marloes Tap

Marloes Tap

Marloes ondersteunde de afgelopen 6 jaar vele sociale ondernemingen vanuit haar rol bij PwC. Nu richt ze Moes op: een vernieuwende ontmoetingsplek waar een mengelmoes van mensen samenkomt voor verbinding met elkaar en met de natuur. Lid van de Review Board sinds 2022.

Hein Masseling

Hein Masseling

Operationeel directeur van Specialisterren. Specialisterren biedt maatwerk in het testen van software, uitgevoerd door mensen met autisme. Lid van de Review Board sinds 2018.

Team Code

Team Code is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting en zet zich in voor de aanmeldingsprocedure, leertrajecten en contact met ondernemers. 

Marijt Regts

Marijt Regts

Operationeel manager

Operationeel manager van Stichting Code Sociale Ondernemingen.

Tanja Besters

Tanja Besters

Team Beoordelaars

Senior associate bij PwC. Tanja Besters stuurt het Team van begeleiders aan en informeert de Review Board.

Klachten-, beroeps- en meldingsprocedure

Voor eenieder die een klacht over het handelen van de stichting Code Sociale Ondernemingen wil indienen, is hier de Klachtenprocedure. De beroepsprocedure is voor ondernemers die in beroep willen gaan tegen een besluit van de Review Board. Wil je melding maken van een geregistreerde onderneming die niet aan de toelatingscriteria van de Code voldoet? Volg deze Meldingsprocedure
 

Anton Jurgens Fonds

Anton Jurgens Fonds

Het Anton Jurgens Fonds werkt sinds lange tijd samen met sociale ondernemingen. Die kennis hebben zij benut door mee te schrijven aan de Code. "Door het uitvoerig belichten van de belangrijkste facetten van sociaal ondernemerschap, heeft de Code grote meerwaarde voor financiers en opdrachtgevers."

PwC Nederland

PwC Nederland

PwC Nederland ondersteunt Stichting Code Sociale Ondernemingen door o.a. een team van Beoordelaars ter beschikking te stellen en heeft tevens de toelatingsprocedure mee helpen ontwikkelen.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is de initiatiefnemer van de Code Sociale Ondernemingen. Zij stelt expertise, capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van het Register Sociale Ondernemingen.

Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. De missie van het fonds is om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen door te investeren in sociale initiatieven als de Code.

VriendenLoterij Fonds

VriendenLoterij Fonds

Het Vriendenloterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN. Het fonds ondersteunt o.a. sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen.

Rabo Foundation

Rabo Foundation

Als impact financier werkt Rabo Foundation wereldwijd aan blijvende positieve verandering: economisch, sociaal én ecologisch.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.