Over de stichting

De Stichting Code Sociale Ondernemingen is opgericht in december 2018 en heeft als taak het uitrollen en beheren van de Code Sociale Ondernemingen en – in het verlengde daarvan – het Register Sociale Ondernemingen. Overeenkomend met de Code zijn alle afspraken die betrekking hebben op de wijze waarop de Stichting zich organiseert publiek toegankelijk.

De missie van de Stichting Code Sociale Ondernemingen is vastgelegd in haar statuten:

  • Het bevorderen van sociaal ondernemerschap
  • Het implementeren, evalueren en ontwikkelen van de Code Sociale Ondernemingen
  • Het toetsen en monitoren van sociale ondernemingen op het naleven van de Code Sociale Ondernemingen

Bestuur

Josephine de Zwaan

Josephine de Zwaan

Voorzitter, Stichting Code Sociale Ondernemingen

Naast haar werkzaamheden voor de Code zet Josephine zich in als Non-executive boardmember bij onder andere Fairphone, Cito, Hogeschool Leiden en Vilans.

Mark Hillen

Mark Hillen

Secretaris, Stichting Code Sociale Ondernemingen

Mark Hillen is oprichter en actief als bestuursvoorzitter van Social Enterprise NL.

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Algemeen lid, Stichting Code Sociale Ondernemingen

Wineke is werkzaam bij PwC als Director Corporate Responsibility. Haar ervaring en kennis op het gebied van sociaal ondernemen zijn een waardevolle bijdrage aan het bestuur van de Stichting.

Review Board

De Review Board besluit over toelating van een onderneming tot het Register Sociale Ondernemingen. De leden van de Review Board reflecteren het veld van sociaal ondernemen in Nederland, en hebben expertise op het gebied van sociaal ondernemen, impact beoordeling, algemene accounting en auditing, impact investeren, aanbestedingen uit het publieke domein, en wetenschappelijk onderzoek.  Zij houden zich aan het Reglement Review Board en hebben hiertoe de Verklaring Reglement Code Sociale Ondernemingen ondertekend.

Emmy Lammens, Voorzitter

Emmy Lammens, Voorzitter

Directievoorzitter Alfa Accountants en Adviseurs in Regio Utrecht. Emmy Lammens is lid van de Review Board sinds december 2018 en bekleedt de functie van voorzitter.

Judith Schmitz

Judith Schmitz

Oprichter van Ohmygood en werkzaam als interim manager en adviseur bij Good Management Solutions. Lid van de Review Board sinds 2018.

Emma Verheijke

Emma Verheijke

Directeur bij Sinzer, expert op het gebied van impactmeting en -rapportage. Lid van de Review Board sinds 2018.

Maarten Hogenstijn

Maarten Hogenstijn

Onderzoeker Social Entrepreneurship bij de Hogeschool van Amsterdam. Lid van de Review Board sinds 2018.

Tineke Kemp

Tineke Kemp

Venture Philanthropy Manager Nederland bij het Anton Jurgens Fonds en lid van de Review Board sinds 2018. Tineke Kemp deelt haar zetel met Frans Jurgens.

Eva Walraven

Eva Walraven

Regiocoördinator bij Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Na 13 jaar ervaring in (sociaal) ondernemerschap, ondersteunt zij nu ondernemers in de combinatie van kleinschalige zorg & ondernemerschap en samenwerking met gemeentes. Lid van de Review Board sinds 2018.

Hein Masseling

Hein Masseling

Operationeel directeur van Specialisterren. Specialisterren biedt maatwerk in het testen van software, uitgevoerd door mensen met autisme. Lid van de Review Board sinds 2018.

Daphne van Rhee

Daphne van Rhee

Beleidsadviseur sociaal ondernemen en eenzaamheid bij de Gemeente Utrecht. Lid van de Review Board sinds 2019.

Team Code

Team Code is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting en zet zich in voor de aanmeldingsprocedure, leertrajecten en contact met ondernemers. 

Joske Paumen

Joske Paumen

Directeur

Directeur van Stichting Code Sociale Ondernemingen. Joske is 10 jaar actief geweest als mede-oprichter van The Colour Kitchen.

Marijt Regts

Marijt Regts

Operationeel manager

Operationeel manager van Stichting Code Sociale Ondernemingen.

Claudia Cuypers

Claudia Cuypers

Project manager

Project manager bij Team Code. Verantwoordelijk voor de toelatingsprocedure, processen en communicatie.

Jad Ouarssani

Jad Ouarssani

Team Beoordelaars

Senior associate risk assurance bij PwC. Jad Ouarssani stuurt Team Beoordelaars aan en informeert de Review Board.

Anton Jurgens Fonds

Anton Jurgens Fonds

Het Anton Jurgens Fonds werkt sinds lange tijd samen met sociale ondernemingen. Die kennis hebben zij benut door mee te schrijven aan de Code. "Door het uitvoerig belichten van de belangrijkste facetten van sociaal ondernemerschap, heeft de Code grote meerwaarde voor financiers en opdrachtgevers."

PwC Nederland

PwC Nederland

PwC Nederland ondersteunt Stichting Code Sociale Ondernemingen door o.a. een team van Beoordelaars ter beschikking te stellen en heeft tevens de toelatingsprocedure mee helpen ontwikkelen.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is de initiatiefnemer van de Code Sociale Ondernemingen. Zij stelt expertise, capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van het Register Sociale Ondernemingen.

Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. De missie van het fonds is om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen door te investeren in sociale initiatieven als de Code.

Social Impact Factory

Social Impact Factory

SIF is de hotspot voor sociaal ondernemerschap in Utrecht en ondersteunt de Code door het beschikbaar stellen van werkplekken.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.