Over de Stichting 

De Code Sociale Ondernemingen is door een onafhankelijke commissie ontwikkeld in 2017, op verzoek van Social Enterprise NL. Vervolgens is de werkbaarheid van de Code uitgebreid getest door een groep early adopters. In december 2018 is de onafhankelijke Stichting Code Sociale Ondernemingen  opgericht die de Code Sociale Ondernemingen en – in het verlengde daarvan - het Register Sociale Ondernemingen in Nederland uitrolt en beheert. Overeenkomend met de Code zijn alle afspraken die betrekking hebben op de wijze waarop de Stichting zich organiseert publiek toegankelijk.

De missie van de Stichting Code Sociale Ondernemingen is vastgelegd in haar statuten:

  • Het bevorderen van sociaal ondernemerschap
  • Het implementeren, evalueren en ontwikkelen van de Code Sociale Ondernemingen
  • Het toetsen en monitoren van sociale ondernemingen op het naleven van de Code Sociale Ondernemingen

Bestuur

Kirsten Ottens

Kirsten Ottens

Voorzitter

Kirsten is zelfstanding impact consultant voor sociale ondernemingen en begeleidt bedrijven bij hun duurzaamheidsstrategie.

Mark Hillen

Mark Hillen

Penningmeester

Mark Hillen is oprichter en actief als bestuursvoorzitter van Social Enterprise NL.

Judith Schmitz

Judith Schmitz

Toelating deelnemers

Oprichter van Ohmygood en werkzaam als interim manager en adviseur bij Good Management Solutions. Voormalig lid van de Review Board (2018-2021) voor toetreding tot het Bestuur.

Pjotr Anthoni

Pjotr Anthoni

Secretaris

Pjotr is werkzaam als fiscaal jurist bij het PwC Knowledge Centre en vanuit PwC's Corporate Sustainability inhoudelijk gericht op sociale ondernemingen (onderzoek en advisering).

Thea Smid-Verheul

Thea Smid-Verheul

Toepassers, algemeen

Thea Smid-Verheul is zelfstandig inkoopadviseur en als zodanig werkzaam bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid. Als medebedenker van de bouwblokkenmethode SROI probeert zij wegen te vinden om de samenleving inclusiever te maken, door het inkopen bij sociale ondernemingen breder bekend te maken. De naam van haar eenmanszaak (twinkel.nu) slaat op het twinkelen van haar ogen als het gesprek over sociaal ondernemerschap gaat.

Review Board

De Review Board besluit over toelating van een onderneming tot het Register Sociale Ondernemingen. De leden van de Review Board reflecteren het veld van sociaal ondernemen in Nederland, en hebben expertise op het gebied van sociaal ondernemen, impact beoordeling, algemene accounting en auditing, impact investeren, aanbestedingen uit het publieke domein, en wetenschappelijk onderzoek.  Zij houden zich aan het Reglement Review Board en hebben hiertoe de Verklaring Reglement Code Sociale Ondernemingen ondertekend.

Matthijs de Jong

Matthijs de Jong

Adviseur circulaire economie en impact ondernemerschap bij de gemeente Emmen. Lid van de Review Board sinds 2020.

Maarten Hogenstijn

Maarten Hogenstijn

Onderzoeker Social Entrepreneurship bij de Hogeschool van Amsterdam. Lid van de Review Board sinds 2018.

Marloes Tap

Marloes Tap

Marloes ondersteunde de afgelopen 6 jaar vele sociale ondernemingen vanuit haar rol bij PwC. Nu richt ze Moes op: een vernieuwende ontmoetingsplek waar een mengelmoes van mensen samenkomt voor verbinding met elkaar en met de natuur. Lid van de Review Board sinds 2022.

Team Code

Team Code is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting en zet zich in voor de aanmeldingsprocedure, leertrajecten en contact met ondernemers. 

Frederieke van Gennep

Frederieke van Gennep

Back-office

Frederieke verzorgt namens MEO alle backoffice-werkzaamheden voor de Code Sociale Ondernemingen en ondersteunt het bestuur.

Tanja Besters

Tanja Besters

Team Beoordelaars

Senior associate bij PwC. Tanja Besters stuurt het Team van begeleiders aan en informeert de Review Board.

Jan Bockma

Jan Bockma

Communicatie

Tekstschrijver bij sociale onderneming MEO. Jan ondersteunt de communicatie van de Code en schrijft voor de website, sociale media en nieuwsbrief.

Frank Verheul

Frank Verheul

Directeur

Als directeur zet Frank zich in om de Code nog sterker op de kaart te zetten. Hij heeft brede ervaring als manager Participatie bij Leviaan, bestuursvoorzitter van Roetz-Bikes en organisatieadviseur. Frank is ervan overtuigd dat sociale ondernemingen een belangrijke rol spelen in de economische transitie van Nederland: naar een nieuw evenwicht tussen de belangen van mens, maatschappij en natuur.

Klachten-, beroeps- en meldingsprocedure

Voor eenieder die een klacht over het handelen van de stichting Code Sociale Ondernemingen wil indienen, is hier de Klachtenprocedure. De beroepsprocedure is voor ondernemers die in beroep willen gaan tegen een besluit van de Review Board. Wil je melding maken van een geregistreerde onderneming die niet aan de toelatingscriteria van de Code voldoet? Volg deze Meldingsprocedure
 

Anton Jurgens Fonds

Anton Jurgens Fonds

Het Anton Jurgens Fonds werkt sinds lange tijd samen met sociale ondernemingen. Die kennis hebben zij benut door mee te schrijven aan de Code. "Door het uitvoerig belichten van de belangrijkste facetten van sociaal ondernemerschap, heeft de Code grote meerwaarde voor financiers en opdrachtgevers."

PwC Nederland

PwC Nederland

PwC Nederland ondersteunt Stichting Code Sociale Ondernemingen door o.a. een team van Beoordelaars ter beschikking te stellen en heeft tevens de toelatingsprocedure mee helpen ontwikkelen.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is de initiatiefnemer van de Code Sociale Ondernemingen. Zij stelt expertise, capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van het Register Sociale Ondernemingen.

Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. De missie van het fonds is om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen door te investeren in sociale initiatieven als de Code.

VriendenLoterij Fonds

VriendenLoterij Fonds

Het Vriendenloterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN. Het fonds ondersteunt o.a. sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen.

Rabo Foundation

Rabo Foundation

Als impact financier werkt Rabo Foundation wereldwijd aan blijvende positieve verandering: economisch, sociaal én ecologisch.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
088 505 4352
info@codesocialeondernemingen.nl

 

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.