Toelatingscriteria Register Sociale Ondernemingen

Voor toelating tot het Register Sociale Ondernemingen zijn een aantal minimale criteria vastgesteld. Deze hebben als doel om naleving van de principes uit de Code Sociale Ondernemingen te waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de onderneming. Na aanmelding beoordeelt de Review Board of de sociale onderneming wordt toegelaten tot het Register. 
 
Wie kunnen zich aanmelden?
Sociale ondernemingen:
- Die zelfstandig zijn en hun inkomsten baseren op de levering van goederen en/of diensten.
- Waarvan minimaal 50 procent van de omzet bestaat uit marktinkomsten.
 
Rechtsvorm:
Je organisatie heeft een van de volgende rechtsvormen: Besloten vennootschap, Stichting, Coöperatie, Vereniging, en een naamloze vennootschap. Een eenmanszaak en VOF (vennootschap onder firma) bieden te weinig houvast om te zorgen dat de grondslag ‘impact first’ geborgd is en blijft. Zij komen onder voorwaarden in aanmerking.
 
​​​Download hier de volledige Toelatingscriteria. 
 
Voor ondernemingen die het 100%Kringloop!-keurmerk bezitten, geldt deze dispensatieregeling
Foto sociale onderneming ResiRest
We onderscheiden de volgende impactgebieden:
- Verhogen van arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep
- Verbeteren van de zorg
- Verhogen sociale cohesie in wijken en buurten
- Circulaire en duurzame productie
- Energietransitie
- Voedseltransitie
- Internationale ontwikkeling en fair chain
Beknopt overzicht van toelatingscriteria per principe
 

PRINCIPE 1:  MISSIE  -  GEBORGD EN MEETBAAR

  •  De missie is opgenomen in de statuten
  •  Uitwerking van missie, visie en strategie
  •  Impactrapportage

PRINCIPE 2:  STAKEHOLDERS  -  BEPALING EN DIALOOG

  •  Stakeholderbepaling
  •  Stakeholderdialoog

PRINCIPE 3:  FINANCIËN  -  IN OVERLEG EN ZORGVULDIG AFGEWOGEN

  •  Afgewogen financieel beleid

PRINCIPE 4:  IMPLEMENTATIE  -  REGISTREREN EN REFLECTEREN  

  •  Actieve participatie in het Register

PRINCIPE 5:  TRANSPARANTIE  -  ACTIEF EN TOEGANKELIJK

  • Publiek toegankelijke informatie op de website van de onderneming

In de breedte werken sociale ondernemingen aan de Sustainable Development Goals. Deze zijn door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen en vormen tot 2030 de agenda om te werken aan een eerlijke, duurzame en mooie wereld. Past de missie van je onderneming niet binnen één van de zeven impactgebieden, maar kun je deze wel plaatsen binnen het kader van de SDG's? Overleg dan met ons in hoeverre deelname aan het Register Sociale Ondernemingen passend is voor jouw onderneming. 

Wanneer de sociale onderneming is toegelaten tot het Register, vindt om de twee jaar een formele herbeoordeling plaats, om te bezien of de onderneming nog steeds aan de criteria voldoet.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
088 505 4352
info@codesocialeondernemingen.nl

 

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.