De 5 principes van de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is ‘principle-based’: de verantwoordelijkheid voor de invulling ligt bij de sociale onderneming zelf. Dit geeft de onderneming de ruimte om de praktische uitwerking van de principes mee te laten groeien met het bedrijf. Dat neemt natuurlijk niet weg dat aan een aantal essentiële eisen voldaan moet worden (zie ook Toelatingscriteria).

Schermafdruk 2019-05-29 15.23.00.pngPrincipe 1      Missie: Geborgd en meetbaar

Impact first – dat is waar het allemaal om draait. Wat is je missie? Hoe denk je die te bereiken? De sociale onderneming legt haar maatschappelijke missie statutair vast, concretiseert haar doelen en maakt de realisatie ervan inzichtelijk.

Principe 2     Stakeholders: Bepaling en dialoog

De sociale onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. Vervolgens gaat de onderneming een constante dialoog aan met die stakeholders. Deze dialoog is dé weg naar systeemverandering en creëert meer draagvlak.

Principe 3     Financiën: In overleg en zorgvuldig afgewogen

Monetaire winst is niet waar het om draait bij de sociale onderneming. Dus heeft de onderneming een statutair geborgd beleid dat bijvoorbeeld beperkingen stelt aan de uitkeringen aan de aandeelhouder(s).

Principe 4    Implementatie: Registreren en reflecteren

De onderneming laat zich registreren in het Register Sociale Ondernemingen. De onderneming is ook bereid om vervolgens actief te participeren in die gemeenschap van sociale ondernemingen. Dus de onderneming staat er altijd voor open om constructieve suggesties voor verbetering te ontvangen én uit te delen.

Principe 5     Transparantie: Actief en toegankelijk

De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. De onderneming laat zien hoe zij invulling geeft aan haar missie, wat de gerealiseerde impact is, hoe de financiering van de onderneming in elkaar steekt, enzovoorts. Alle informatie is eenvoudig vindbaar, toegankelijk geschreven en wordt desgevraagd nader toegelicht.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!