De BVm: een betere erkenning en herkenning voor sociaal ondernemerschap

18 september 2020

Afgelopen juli maakte het kabinet bekend dat het een juridische erkenning (BVm) voor sociale ondernemingen zal introduceren. In onze reactie gaven we toen aan: wat de Code Sociale Ondernemingen betreft is dit in potentie goed nieuws! Maar wat betekent dat precies?

We kregen naar aanleiding ons nieuwsbericht vragen over wat we precies bedoelen met de zinsnede 'in potentie'. Dat zit als volgt: het gegeven dat het kabinet een BVm wil introduceren mag gerust als een (groot) succes worden bezien, ook voor de Code. Na jarenlange discussie zet het kabinet nu immers een belangrijke stap voorwaarts. Niet voor niets noemen wij het een gamechanger. Tegelijkertijd is het nu voorliggend voorstel nog vol onduidelijkheden.

De insteek van de Code is dat er rond de jaarwisseling een definitief voorstel komt te liggen dat sociaal ondernemerschap ook écht verder brengt. Een voorstel waarin de motivaties en drijfveren van sociaal ondernemers tot hun recht komen. Een voorstel waarbij de principes van de Code – als afgeleide van de internationaal gangbare definitie van sociaal ondernemen – leidend zijn. kortom, een voorstel waarbij de lat hoog ligt.

We zijn hierover in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en houden je graag op de hoogte van de voortgang. Wil jij ook meepraten? Eind van het jaar zal een internetconsultatie plaatsvinden waarin EZK een voorontwerp zal voorleggen. Hierop vooruitlopend zullen wij in oktober of november alvast een eigen consultatie organiseren. Wordt vervolgd!

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.