Derde sessie Leertraject Code Sociale Ondernemingen in Den Haag

Op 5 maart vormde Het Koorenhuis te Den Haag het toneel van de derde sessie van het Leertraject Code Sociale Ondernemingen. Aanwezig waren de doorgewinterde Haagse sociaal ondernemers die de stad rijk is: De Prael,  HaagseZwamNelis Companyde Hofpas, Greenfox en Studeren en werken op maat.

Het Leertraject, dat op 6 november 2018 van start ging, wordt georganiseerd door Social Club Den Haag in samenwerking met de Gemeente Den Haag, MAEX en Social Enterprise NL, en stoomt de ondernemers klaar voor deelname aan het Register Sociale Ondernemingen. Tegelijkertijd is het traject een gezamenlijk onderzoek van de gemeente en de ondernemers naar de toepassingen en relevantie van de Code Sociale Ondernemingen.

In deze derde sessie gaan we dieper in op de vereisten van impact meten voor de Code, en de vragenlijst. 

Impact meten

De toelatingscriteria voor deelname aan het Register Sociale Ondernemingen vragen dat je als ondernemer je maatschappelijke missie inzichtelijk maakt: laat zien hoe jij bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk of ecologisch probleem. Iedereen verstaat wat anders onder 'impact', dus wat bedoelen we hier eigenlijk mee? In de sessie werd duidelijk dat een onderneming haar impact altijd naar vermogen kan meten: het meten van 'output', oftewel direct meetbare resultaten, kan hierin voldoende zijn.

Dus, help je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, zoals Nelis Company? Meet dan bijvoorbeeld hoeveel mensen je in dienst hebt en wat voor achtergrond ze hebben. Produceer je oesterzwammen op koffiedik voor de verduurzaming van de voedselketen, zoals HaagseZwam? Breng dan in kaart hoeveel kilo zwammen je produceert, of hoeveel CO2 uitstoot dit bespaart. Kortom, inventariseer wat je al hebt aan data; vaak levert dit al veel inzicht op in je impactmeting.

Zelf aan de slag met impact meten? Het Impactpad is hierbij een nuttige tool, alsook de tips van Avance en Sinzer.

Vragenlijst

Bij de toelatingsprocedure voor aanmelding tot het Register Sociale Ondernemingen doorloopt de onderneming onder andere een vragenlijst. Tijdens de sessie liep de groep sociaal ondernemers stap voor stap de vragen door. Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de impact en strategie van de onderneming, en te zien in hoeverre de onderneming al voldoet aan de toelatingscriteria.

Erkenning van gemeentes

De rode draad door de vier sessies van het Leertraject is dat de Haagse sociaal ondernemers vooral erkenning zoeken van hun impact, met name vanuit de gemeente. De Code Sociale Ondernemingen kan hier een antwoord op zijn. Zo biedt de Code beleidsmakers een kader bij het opstellen van beleid ten aanzien van sociaal ondernemen, en kunnen sociaal ondernemers die opgenomen zijn in het Register gemakkelijk door inkopers worden gevonden. Zie ook Voor overheden.

 

De laatste sessie van het Leertraject vindt plaats op 16 april a.s., waarbij ook wethouder Rachid Guernaoui zal aanschuiven. Doel van deze sessie is dat de ondernemers met de wethouder kunnen uitwisselen wat hun ervaringen en behoeften zijn rondom de Code en wat de Gemeente op dit vlak aan de ondernemers kan aanbieden.

 

In april a.s. gaat het volgende traject van start in samenwerking met 14 gemeentes in Twente. Ondernemers die opgenomen zijn in het Register Sociale Ondernemingen zullen volledig als social return meetellen bij gemeentelijke aanbestedingen. In het Traject Sociaal Inkoop Twente worden deze ondernemers geholpen bij de toelatingsprocedure. Lees hier meer.  

 

Geïnteresseerd in een vergelijkbaar Leertraject in jouw gemeente? Neem contact op met info@codesocialeondernemingen.nl.

Contact
Keizersgracht 264
  1016 EV Amsterdam
  Route
020- 626 44 10
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!