Nut en noodzaak van de Code ten behoeve van (h)erkenning van sociale ondernemingen

26 juni 2020

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft vorige maand het eindrapport van het KPMG-Nyenrode onderzoek (“stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen”) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport vormt een van de pijlers onder de inzet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stimulering van sociale ondernemingen in Nederland.

De conclusie van het rapport is klip-en-klaar. Er is duidelijk behoefte aan (meer) (h)erkenning van sociale ondernemingen en het wettelijk verankeren van de Code Sociale Ondernemingen is daartoe een van de belangrijkste opties. Een optie bovendien die binnen de sector breed wordt gedragen: de acceptatiegraad onder sociaal ondernemers is hoog (dit blijkt uit de surveys in het onderzoek). Het rapport adviseert EZK om deze optie verder uit te zoeken alsook de optie om een BVm te introduceren, een mogelijkheid die tevens in combinatie met het wettelijk verankeren van de Code gerealiseerd zou kunnen worden. Ten slotte stelt het rapport dat uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en kosten/baten van deze opties overzichtelijk zijn.

Goed nieuws

Voor sociaal ondernemers is dit rapport goed nieuws. Eigenlijk roept het rapport op om een jarenlange discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van een wettelijk instrument voor de herkenning van sociale ondernemingen te beëindigen en nu over te gaan tot concrete realisatie daarvan. Als Code Sociale Ondernemingen onderschrijven we deze oproep zeer en zijn we blij met de erkenning van nut en noodzaak van de Code.   

Hoe verder?

De duivel zit echter vaak in het detail. We roepen EZK op om in gesprek te gaan met een expertgroep over zaken als dividendbeperking, de definitie van wat ‘maatschappelijk’ is en de borging van impact. Hiertoe biedt de Code graag haar diensten aan. Immers, het creëren van een optimale balans tussen open en gesloten normen, tussen eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer en vastliggende kaders en criteria, is bij de Code dagelijkse praktijk. De Code is principle-based: de verantwoordelijkheid voor de invulling ligt bij de sociaal ondernemer zelf. Dit neemt niet weg dat aan een aantal essentials moet worden voldaan. De leidende principes van de Code rond geborgde en meetbare missie, continue stakeholdersdialoog, verantwoordelijk en zorgvuldig financieel beleid én optimale transparantie bieden hier invulling aan.

De concrete conclusies van deze expertgroep zullen EZK, overige departementen en politieke beslissers helpen om tot een finaal voorstel te komen ten behoeve van de (h)erkenning van sociale ondernemingen. Als Code zien we daar naar uit!

Lees hier het gehele rapport Stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen.

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.